Cart 0
 

Unique cured & cooked Welsh meats

CIGOEDD CYMREIG WEDI'I Gwrio A'I gOGINIO MEWN DULL UNIGRYW

Great-Taste_logo_150px.png

Great Taste Award Winners 2017 & 2018

SHEEP-COWS_2000px.jpg
 
Welsh-Family-Farmed_logo.png

Local produce.
World class flavour.

Our family farm near Aberystwyth overlooks the beautiful coast of Cardigan Bay. Our animals are reared in this fresh coastal air, and processed here on the farm – as producers of quality Welsh meat, we believe in local foods produced to high welfare standards with low food miles.  

In order to create the best produce from our own meats, we have perfected our own methods and recipes to cure and cook our finest beef and lamb. The result is a truly unique product that can be enjoyed cold or as part of another dish – combining our delicious meats with robust flavours and spices from around the world.

 

Cynnyrch Lleol.
Blas unigryw.

Mae ein fferm deuluol ger Aberystwyth wedi ei lleoli ar lannau hardd arfordir Bae Ceredigion. Mae ein anifeiliaid wedi ei magu ar awyr iach  yr arfordir, ac hefyd yn cael ei brosesu yma ar ein fferm. Rydym yn falch i ddweud ein bod yn gynhyrchwyr o cig Cymreig or safon uchel, ac yn credu yn gryf mewn bwyd lleol sydd wedi ei gynhyrchu i safonnau lles uchel efo milltiroedd bwyd isel. 

Er mwyn creu y cynnyrch gorau posib efo ein cigoedd rydym wedi perffeithio dulliau a ryseitiau unigryw i gwrio a choginio ein Cig Eidion a Cig Oen. Y canlyniad o hyn yw cynnyrch sydd yn wirioneddol unigryw, ac sydd yn medru gael ei fwynhau yn oer neu fel rhan o reseit arall. Rydym yn paru ein cigoedd gyda blasau a spices o wahanol lefydd ar draws y byd.   

 
Fferm-Deuluol-Gymraeg_logo.png
 

“Had the moroccan lamb last night.
Extremely tasty. Definitely recommend it.”

Joanne scott

 
14232544_622485861289608_3783027365220952004_n.jpg
 

BUY ONLINE

Order our award-winning produce to be delivered to your door in our insulated chill-packs!  You can buy individual packs of Lamb, Beef or Mutton, in various flavours, or our great value multi-packs to try them all!

For our trade customers we also offer catering packs – ideal for creating locally inspired dishes on your own menu. Please get in touch to discuss your requirements. 

Prynu ar lein

Gallwch archebu ein cynnyrch gwobrwyol ar lein er mwyn ichi gael ei dderbyn trwy eich drws yn ein bocys oer. Rydych yn medru prynnu pecynnau unigol or Cig Oen, Cig Eidion ar Llwdwn mewn undryw flas, neu ein pecynnau aml-werthfawr i roi cynnig arnyn nhw i gyd!

Ar gyfer ein cwsmeriaid masnach rydym hefyd yn cynnig pecynnau arlwyo - yn ddelfrydol ar gyfer creu prydau wedi'u hysbrydoli'n lleol ar eich bwydlen eich hun. Cysylltwch â ni i drafod eich gofynion.

 
 

So, are you ready to

taste it?

Ydech chi yn barod yw 

flasu?

 
IMG_20170905_155153_2000k.jpg